JEKO-1

Other names: JeKo-1, JEKO1, Jeko-1

Cell Line Synopsis