12171 logo

1,4-DICHLOROBENZENE

Compound Synopsis