1315375 logo

(3,5-Di(Trifluoromethyl)Phenyl)Methylamidinoisothiourea

Compound Synopsis