1406857 logo

2-(3,5-Bis(Trifluoromethyl)Phenyl)Benzo[D]Oxazole

Compound Synopsis