1825604 logo

4-((3,5-Bis(Trifluoromethyl)Benzoyloxy)Methyl)Phenylboronic Acid

Compound Synopsis