2765003 logo

[4-methoxythio)phenolato][N,N-bis(2-mercaptoethyl)-N',N'-diethylethylenediamine] oxotechnetium

Compound Synopsis