2784493 logo

ethyl(1-trichloroplatinum-2-pyridiniumylmethyl)ammonium

Compound Synopsis