2824488 logo

triphenylstannyl 4-aminobenzoate

Compound Synopsis