3397552 logo

5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamine

Compound Synopsis