3445618 logo

1-[bis(4-chlorophenyl)methyl]-4-[(5-methyl-4-nitro-1,2-oxazol-3-yl)methyl]piperazine

Compound Synopsis