3446425 logo

3-[1-(1H-benzimidazol-2-yl)-5-hydroxy-3-methyl-pyrazol-4-yl]-6-bromo-3H-isobenzofuran-1-one

Compound Synopsis