3446442 logo

3-[5-hydroxy-3-methyl-1-[7-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]pyrazol-4-yl]-3H-isobenzofuran-1-one

Compound Synopsis