3446443 logo

3-[1-(1H-benzimidazol-2-yl)-5-hydroxy-3-methyl-pyrazol-4-yl]-1-oxo-3H-isobenzofuran-4-carboxylic acid

Compound Synopsis