3446483 logo

methyl 2-[1-[1-(1H-benzimidazol-2-yl)-5-hydroxy-3-methyl-pyrazol-4-yl]-3-oxo-1H-isobenzofuran-4-yl]acetate

Compound Synopsis