3447092 logo

8-[1-(4-dimethylaminophenyl)-3-morpholino-propyl]-5,7-dimethoxy-4-(4-methoxyphenyl)chromen-2-one

Compound Synopsis