3447116 logo

8-[1-(4-dimethylaminophenyl)-3-(3-methyl-1-piperidyl)propyl]-5,7-dimethoxy-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)chromen-2-one

Compound Synopsis