3449741 logo

3,4,5-trimethoxy-N-[(E)-(4-oxochromen-2-yl)methyleneamino]benzamide

Compound Synopsis