3449753 logo

3,4,5-trimethoxy-N-[(E)-2-naphthylmethyleneamino]benzamide

Compound Synopsis