3450001 logo

ethyl 6-[(4-chlorophenyl)methylcarbamoyl]-6-methyl-5-[(5-methyl-2-furyl)methyl]-4-oxo-7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-2-carboxylate

Compound Synopsis