3450177 logo

2-[4-[[6-[4-(2-cyanophenyl)piperazine-1-carbonyl]-3,5-dimethyl-2-pyridyl]methyl]piperazin-1-yl]benzonitrile

Compound Synopsis