3450184 logo

2-[4-[5-[[1-(2-cyanophenyl)-4-piperidyl]amino]-2,4-dimethyl-benzoyl]piperazin-1-yl]-6-fluoro-benzenesulfonamide

Compound Synopsis