3450266 logo

2-[1-[5-[[4-(2-cyanophenyl)piperazin-1-yl]methyl]-2,4-dimethyl-benzoyl]-4-hydroxy-4-piperidyl]benzonitrile

Compound Synopsis