3450490 logo

N1-(3-3-[(phenylsulfonyl)amino]phenyl-1H-5-pyrazolyl)-4-(4-methylpiperazino)benzamide

Compound Synopsis