3450609 logo

5-chloro-2-fluoro-4-[5-fluoro-2-pyridazin-4-yl-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-N-thiazol-4-yl-benzenesulfonamide

Compound Synopsis