3450663 logo

4-bromo-N-[3-[(2,5-dimethoxyphenyl)methoxy]-4-(ethylsulfonylamino)phenyl]benzamide

Compound Synopsis