3450678 logo

N-[3-[(2,5-dimethoxyphenyl)methoxy]-4-[ethylsulfonyl(methyl)amino]phenyl]-4-iodo-benzamide

Compound Synopsis