3451575 logo

4-(1,3-benzothiazol-6-ylamino)-2-[[(1S)-2-hydroxy-1-phenyl-ethyl]amino]-N-methyl-benzamide

Compound Synopsis