616152 logo

{4-[4-Hydroxy-3-isopropyl-5-(4-nitrophenylethynyl)-benzyl]-3,5-dimethylphenoxy}acetic acid

Compound Synopsis