9382 logo

[3-(hydroxymethyl)phenyl]guanidine

Compound Synopsis