3GVP image

adenosylhomocysteinase family

Lineage