beta-casein family

beta-casein family

Lineage

Family beta-casein family  (1 member)
1 member