6MNM image

protein arginine deiminase family

Lineage