mnmG

tRNA uridine 5-carboxymethylaminomethyl modification enzyme MnmG
-->

Molecular Synopsis