psiE (Protein PsiE)
FEATURES
Loading...
Loading...
ORGANISM
Escherichia coli O8 (strain IAI1)
FAMILY
DESCRIPTION
Also known as PSIE_ECO8A, psiE.
Also known as PSIE_ECO8A, psiE.
psiE logo

psiE

Protein PsiE

Molecular Synopsis