psiE (Protein PsiE)
FEATURES
Loading...
Loading...
ORGANISM
Escherichia coli O45:K1 (strain S88 / ExPEC)
FAMILY
DESCRIPTION
Also known as PSIE_ECO45, psiE.
Also known as PSIE_ECO45, psiE.
psiE logo

psiE

Protein PsiE

Molecular Synopsis