hyuA logo

hyuA

D-phenylhydantoinase

Molecular Synopsis