Zdhhc17 logo

Zdhhc17

Palmitoyltransferase ZDHHC17

Molecular Synopsis