Tpmt logo

Tpmt

Thiopurine S-methyltransferase

Molecular Synopsis