nagL logo

nagL

Maleylpyruvate isomerase

Molecular Synopsis