APRT logo

APRT

Adenine phosphoribosyltransferase
ligandability Mutations -->

Molecular Synopsis