TPO5

Polyamine transporter TPO5
-->

Molecular Synopsis