glyA1 logo

glyA1

Serine hydroxymethyltransferase 1

Molecular Synopsis