VSP logo

VSP

Snake venom serine protease

Structural Ligandability

Domains Chains

Distribution