uprt logo

uprt

Uracil phosphoribosyltransferase

Molecular Synopsis