adi1 logo

adi1

1,2-dihydroxy-3-keto-5-methylthiopentene dioxygenase

Molecular Synopsis