XOO2722 (UPF0178 protein XOO2722)
FEATURES
Loading...
Loading...
ORGANISM
Xanthomonas oryzae pv. oryzae (strain KACC10331 / KXO85)
FAMILY
DESCRIPTION
Also known as Y2722_XANOR, XOO2722.
Also known as Y2722_XANOR, XOO2722.
XOO2722 logo

XOO2722

UPF0178 protein XOO2722

Molecular Synopsis