TK2033 logo

TK2033

UPF0215 protein TK2033

Molecular Synopsis