ubiA logo

ubiA

4-hydroxybenzoate octaprenyltransferase

Molecular Synopsis