Ptprv

Receptor-type tyrosine-protein phosphatase V

Molecular Synopsis