Parp10 logo

Parp10

Protein mono-ADP-ribosyltransferase PARP10

Molecular Synopsis